Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek:

A weboldal: http://webshopkupon.hu/ weboldal (a továbbiakban: „weboldal) közösségi vásárlási oldal.

A http://webshopkupon.hu/ online közösségi vásárlási oldalt az Extra Webcsomag Kft. üzemelteti.

· Szolgáltató székhelye: 1042. Budapest Rózsa utca 10.

· A szolgáltató adószáma: 24963255-2-41

· A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.01-09-191977

·e-mail: rendeles@webshopkupon.hu

· web: http://webshopkupon.hu/

Regisztráció

A honlap látogatása regisztráció nélkül is lehetséges, egyes szolgáltatások igénybe vételére azonban csak a regisztrált felhasználók jogosultak. A regisztráció feltétele, hogy a felhasználó a regisztrációs űrlapon szereplő adatait megadja, továbbá elfogadja a honlap szabályzatait.

Elektronikus hírlevél:

A weboldalon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra.A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok kezelésére a weboldal adatvédelmi szabályzata az irányadó. A hírlevélről leiratkozás lehetséges.

A felhasználó kötelességei:

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától.

Köteles tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. Köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz. Köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti. Köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a hirdetésére irányul.

A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

A felhasználók az oldal használata során más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Jogosultságok, szellemi tulajdon:

A weboldalon található arculati, tartalmi elemek a szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Annak harmadik fél által történő felhasználása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával lehetséges.

Engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltató jogi lépéseket kezdeményez a nem jogszerű használat megszüntetésére és az okozott anyagi, nem anyagi károk orvoslatának érdekében.

A weboldal szolgáltatásait 18 éven felüli nagykorú, cselekvőképes személyek jogosultak igénybe venni. Szolgáltató kizárja a felelősségét a weboldal használata során a Felhasználó műszaki eszközeiben bekövetkezett károkért. 

A weboldalra elküldött személyes adatokra és személyes adatokat tartalmazó anyagokra a weboldalon közzétett Adatvédelmi Irányelvekben meghatározott feltételek vonatkoznak.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Extra Webcsomag Kft. kijelenti, hogy az összes rendeléssel kapcsolatos adatot bizalmasan kezeli, a tudomására jutott információkat nem tárolja, ezen adatokat harmadik személy tudomására nem hozza, sem ellenszolgáltatásért, sem ellenszolgáltatás nélkül.

A megrendelők adatait a számlázási azonosításon kívül nem használja fel egyéb célra, kivéve az esetleges hírlevél küldéséhez, ha a vevő erre engedélyt ad.

Az Extra Webcsomag Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a vevő ezen adatokat nem kellő körültekintéssel kezeli.

Az Extra Webcsomag Kft. nem vállal semmilyen felelősséget  a honlap felhasználásából adódó  erkölcsi, vagy anyagi kárért.

Felelősség:

Az Extra Webcsomag Kft a Weboldalon elektronikus kereskedelemmel értékesít szolgáltatásokat. A Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

Elállás joga:

A távollevő között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány Rendelet alapján a Felhasználó a Kupon megvásárlásától számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben Felhasználó köteles elállási szándékáról írásban értesíteni Extra Webcsomag KF T-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú Kupon még nem került felhasználásra, egyúttal a Kupon befogadását a Partnernek megtiltani. Amennyiben a Partner írásban megerősíti. hogy az érintett Kupont még nem használták fel, Extra Webcsomag KFT a Kupont azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül köteles visszautalni Felhasználónak az érvénytelenített Kupon vételárát.

Az üzemeltető jelen szabályzatot bármikor megváltoztathatja. Jelen szabályzat megváltoztatása esetén a szabályzat megváltozásáról az internetes oldalon a honlap látogatói értesülhetnek.